Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i obserwuj, co się u nas dzieje.

 

W związku z wypełnieniem i wysłaniem formularza kontaktowego zawierającym dane osobowe informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Lafrentz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: office@lafrentz.pl
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;
  4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  5. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
  6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć wymagane do udzielenia odpowiedzi na wystąpienie zawarte w formularzu kontaktowym;
  7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest naszym partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Remonty domów | Remonty wnętrz | Usługi remontowe | Usługi budowlane | Architekt | Kompleksowa aranżacja wnętrz | Kompleksowe projekty wnętrz | Projekty aranżacji wnętrz | Projekty wnętrz | Budowa domów | Projektowanie domów | Projekty budowlane