lafhome

Spełniamy REMONTOWE marzenia
Remonty mieszkań i domów
21083102_1475451259214050_7923881953104838889_o.jpeg
MY0A8047_s.jpeg
MY0A8245_s.jpeg
MY0A8122_s.jpeg
21125561_1475451332547376_3251637000711739267_o.jpeg
KuchniaZakrzewo1.jpeg
MY0A8093_s.jpeg

BLACK MONTH - PROMOCJA

Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji z okazji BLACK FRIDAY.

Promocja trwa od 27.11 - 27.12. 2020 roku.

Nasza oferta promocyjna dla Ciebie to 10% rabatu na adaptację lub remont mieszkania/domu.

Warunki promocji:

 • Umowę należy podpisać w czasie trwania promocji.
 • Promocja obowiązuje przy umowie nie mniejszej niż 10.000 zł netto.
 • Promocja NIE OBEJMUJE budowy domu, realizacji umów długoterminowych.
 • Promocja obejmuje wyłącznie klientów indywidualnych, nie dotyczy remontów zleconych przez firmy/instytucje oraz dotyczących remontu/adaptacji biura/salonu/gabinetu/budynku.
 • Promocja skierowana jest do nowych klientów organizatora, którzy zakupili mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym i są zainteresowani jego remontem oraz zgłosili się w celu skorzystania z usług organizatora od dnia obowiązywania promocji.
 • Promocja nie dotyczy klientów, którym przed dniem obowiązywania promocji została już złożona oferta.
 • Promocja nie dotyczy wyposażenia mieszkanie/domu, aranżacji, dodatków.

Szczegółowe warunki promocji w regulaminie poniżej.

Chcesz skorzystać z promocji?

Zadzwoń: 690 235 235

Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ===========================

REGULAMIN PROMOCJI „BLACK MONTH”

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Regulaminu Promocji „BLACK MONTH” oraz warunki uczestnictwa w Promocji, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, a także zasady korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.

 • Organizatorem promocji jest Lafrentz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań, REGON: 630299994, NIP: 7831004441, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035454.
 • Czas trwania Promocji jest ograniczony i trwa od 27 LISTOPADA 2020 R. DO 27 GRUDNIA 2020 R.
 • Promocja skierowana jest do nowych Klientów Organizatora, którzy zakupili mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym i są zainteresowani jego remontem oraz zgłosili się w celu skorzystania z usług organizatora od dnia obowiązywania promocji.
 • Promocja nie dotyczy klientów organizatora, którym przed dniem obowiązywania promocji została już złożona oferta.
 • Promocja polega na możliwości skorzystania z oferty zniżkowej – 10% na remont mieszkania, domu lub jego adaptację (wykończenie).
 • Promocja obejmuje prace wykończeniowe/remontowe ustalone w podpisanej z organizatorem umowie.
 • Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie umowy (reprezentowanym przez markę Organizatora - LAFHOME) w dniach obowiązywania Promocji tj. w dniach od 27.11.2020-27.12.2020.
 • Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy na adaptację/ remont mieszkania/domu na kwotę nie mniejszą niż 10.000 netto.
 • W celu skorzystania z Promocji, Uczestnik powinien:
 • skontaktować się z Organizatorem telefonicznie, pod numerem:
  +48 690 235 235  wyrażając chęć skorzystania z usług oferowanych przez Organizatora – wyposażenia mieszkania

lub

 • skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyrażając chęć skorzystania z usług oferowanych przez Organizatora – wyposażenia mieszkania

oraz

 • zawrzeć umowę na remont/adaptację mieszkania/ domu z Organizatorem
 • Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 • Promocja nie dotyczy adaptacji/remontu biur, budynków itp., budowy domu, wyposażenia mieszkania/domu, aranżacji, innych prac.
 • Promocja nie dotyczy umów długoterminowych. Klasyfikacja umowy jako długoterminowej jest ustalana indywidualnie z organizatorem.
 • W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny tj.:
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 • zmiany przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji;
 • zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowane względami technicznymi;
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na swojej stronie internetowej lafhome.pl.Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
 • Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w oparciu
  o obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawę z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora Promocji. Informacja
  o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi Promocji tą samą droga, którą została wysłana reklamacja. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lafhome.pl.
 • W kwestiach nieuregulowanych wniniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu skorzystania przez Uczestnika z Promocji oraz zawarcia umowy na wyposażenie mieszkania z Organizatorem oraz podjęcia działań i czynności koniecznych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 • Udział w Promocji wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności do zawarcia umowy na wyposażenie wnętrz oraz do postępowania reklamacyjnego.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 • Dane będą przechowywane przez Okres Promocji, trwania zawartej umowy na wyposażenie wnętrz oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Promocji.
 • Dane osobowe Uczestnika Promocji mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, to jest naszym partnerom świadczącym usługi i wspierającym nas w prowadzonej działalności.
 • Informujemy, że Administrator nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Uczestników Promocji nie są profilowane oraz nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Zostaw numer - Oddzwonimy

Provide us with your phone number

Zostaw numer - Oddzwonimy

Your callback has been sent sucessfully

Strona LafHome używa cookies

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza na to zgodę Czytaj więcej…

Zrozumiałem